Sanot että hänen sielunsa

                      on seisova vesi

                      umpeenkasvanut


Katso tarkemmin
                      huomaat keskellä avovettä
                      linnut laskeutuvat keväällä siihen


Loppukesä on vaikeata
                      silloin liike voi olla

                      yhden kaislan varassa


                      Tuulessa heiluvan